Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

ohcarolyn
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viasarazation sarazation

September 17 2018

ohcarolyn
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
ohcarolyn
ohcarolyn
5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viaoxygenium oxygenium
ohcarolyn
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
ohcarolyn
9624 af81 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
ohcarolyn
2310 ddd1 500
Reposted fromtfu tfu viaoxygenium oxygenium
ohcarolyn
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaMezame Mezame

February 24 2018

ohcarolyn
ohcarolyn
1922 54d9
Reposted fromsouvenirs souvenirs viabreatheslow123 breatheslow123
8333 cf69
ohcarolyn

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaMezame Mezame

February 03 2018

ohcarolyn
4652 0c06 500
KATKA "Rose"
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaMezame Mezame
ohcarolyn
ohcarolyn
ohcarolyn
ohcarolyn
0269 f947 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabreatheslow123 breatheslow123
ohcarolyn
ohcarolyn
4500 9b30
Reposted fromczajnikq czajnikq viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl