Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

ohcarolyn
ohcarolyn
1922 54d9
Reposted fromsouvenirs souvenirs viabreatheslow123 breatheslow123
8333 cf69
ohcarolyn

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaMezame Mezame

February 03 2018

ohcarolyn
4652 0c06 500
KATKA "Rose"
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaMezame Mezame
ohcarolyn
ohcarolyn
ohcarolyn
ohcarolyn
0269 f947 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabreatheslow123 breatheslow123
ohcarolyn
ohcarolyn
4500 9b30
Reposted fromczajnikq czajnikq viabreatheslow123 breatheslow123
ohcarolyn
5711 418f
ohcarolyn

January 30 2018

ohcarolyn
Himalaizm nie ma w sobie niczego co by czyniło nas wyjątkowymi. (...) Nie uważam żeby himalaizm miał jakiś głęboki sens. Tak samo jak nie ma go żeglarstwo czy chodzenie do parku. Życie samo w sobie nie ma głębokiego sensu. Moim wyborem jest himalaizm i zupełnie nie ma we mnie potrzeby przekonywania całego świata, że to bardzo fajne zajęcie.
— A. Bielecki "Spod zmarźniętych powiek"
Reposted fromdusielecc dusielecc viaMezame Mezame
ohcarolyn
0870 10d9
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaMezame Mezame

January 19 2018

ohcarolyn
5416 d6b1
ohcarolyn

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viabreatheslow123 breatheslow123

January 01 2018

ohcarolyn
2623 bd9b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMezame Mezame
ohcarolyn
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl