Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

ohcarolyn
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaMezame Mezame
ohcarolyn
ohcarolyn
7933 c2ae 500
Reposted fromhagis hagis viaMezame Mezame
ohcarolyn
Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viaMezame Mezame
ohcarolyn
6886 6834
Reposted fromfoina foina viaMezame Mezame
ohcarolyn
2498 f65b
moonchild
Reposted frompixielark pixielark viaMezame Mezame

May 11 2017

ohcarolyn
5907 b95c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazimnepalce zimnepalce

April 30 2017

ohcarolyn
Kobieta jest po to, żeby coś robiła – nie! W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy.
— Papież Franciszek
Reposted fromflorentyna florentyna viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
0471 8263
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
4163 2778 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
Kiedy żona powiedziała mi, że kupiła jasne buty, z kokardką i na szpilce, nawet nie pomyślałem, że to są trzy różne pary.
— David Beckham
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
7829 b1e3
Reposted frommiischa miischa viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
5502 4a4f 500
ohcarolyn
ohcarolyn
0295 5b79
ohcarolyn
ohcarolyn
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viausmiechprosze usmiechprosze
ohcarolyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl